NEWS

Manufacture radiator for generator- Chế tạo két nước máy phát điện

Radiator is made by flat copper tube 3x13mm and copper fins

Tuan Duc Engineering Co. manufacture, supply and install the radiator for Cummins KTA50-G3 Cummins Generator, capacity 1200kW for the Commercial Building in Ho Chi Minh City 

- Công Ty DVKT Tuấn Đức chế tạo, cung cấp và lắp đặt két nước Cummins KTA50-G3, công suất 1200kW cho Trung tâm Thương Mại tại tp HCM

Support online
Statistics