NEWS

Install M&E services for L'Amant Boat- Lắp đặt cơ điện cho tàu L'Amant

Tuan Duc Engineering Co. has completed the installation M&E services (plumbing, electrical works, stainless steel cladding..) for the L'Amant Boat ( Du Thuyền Long Giang)  Khu đô thị Dương Nội

Công Ty DVKT Tuấn Đức hoàn thành việc lắp đặt cơ điện( hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước, ốp vách inox...) cho Tàu L'Amant ( Du Thuyền Long Giang) 

Support online
Statistics