NEWS

Cô lập đường ống bằng nitơ lỏng

Trong quá trình cải tạo hệ thống AHU, đường ống nước lạnh chiller cho Lotte Legend Hotel Saigon, các kỹ sư của chúng tôi đã thực hiện thành công công việc của cô lập các đường ống nước lạnh có áp bằng nitrogen lỏng.

Lý do là vì hàng trăm mét đường ống nước lạnh thiếu van cách ly để cô lập, vận hành và bảo dưỡng trong trường hợp cần thiết.

Phạm vi công việc bao gồm việc đưa nitơ lỏng đến chỗ công tác, chuẩn bị, khuôn và rót đầy nitơ lỏng, đóng băng nước lạnh tại hai vị trí, cắt và đấu nối lại các đường ống với van cách ly.


Phải mất 01 giờ để cô lập các đường ống bằng cách làm lạnh và 02 giờ cho kết nối đường ống lại. Tổng cộng, công việc được thực hiện thành công trong vòng 3 giờ.


Không có sự bất tiện lớn gây ra cho những khách bên trong toà nhà. Bên cạnh đó còn được tiết kiệm rất nhiều thời gian và nhân lực bằng cách không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống đường ống nước lạnh.

Không cần phải xả hàng trăm lít nước có chứa chất ức chế ăn mòn hóa học và glycol gây nguy hiểm cho môi trường.


Đó không chỉ là tiết kiệm và giải pháp, đó là phương pháp xây dựng bền vững để bảo vệ môi trường sống.

 

 

 

 

 


Support online
Statistics