NEWS

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 550M3/NGÀY, cải tạo phòng khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON.

Lotte legend saigon hotel

Tuan Duc Engineering & Construction and Service Co. Winning the bidding for the construction of wastewater treatment tanks, renovation wastewater treatment system 550M3/day, and the guest room renovation for LOTTE HOTEL SAIGON LEGEND.

 


TUAN DUC Engineering & Construction and Service Co. Trúng thầu gói thầu xây dựng bồn bể xử lý nước thải , cải tạo hệ thống xử lý nước thải 550M3/NGÀY, cải tạo phòng khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON.


TUAN DUC Engineering & Construction and Service Co. has awarded construction project wastewater treatment tanks, renovation wastewater treatment system 550M3/day, renovation guest room for 5-star Lotte Legend Hotel Saigon owned by LOTTE Group-Korea.

Công ty Xậy Dựng và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tuấn Đức vừa trúng thầu dự án xây dựng bồn bể xử lý nước thải , cải tạo hệ thống xử lý nước thải 550M3/NGÀY, cải tạo phòng khách sạn 5 sao Lotte Legend Hotel Saigon do Tập đoàn LOTTE -Hàn Quốc làm Chủ Đầu Tư.

The main items to build new grease trap, septic tanks, treatment tanks renovation, waterproofing, supply and installation equipment and technology for the wastewater treatment plant to meet the standard Column B, QCVN 14:2008. Renovation the wooden wardrobes, improving soundproofing for connecting doors, replacing marble for guest rooms, vinyl flooring for store.

Các hạng mục chính xây dựng mới bể tách mỡ, bể tự hoại, cải tạo bổn bể xử lý, chống thấm, cung cấp lắp đặt toàn bộ thiết bị công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn Cột B QCVN 14:2008. Cải tạo tủ quần áo, cách âm cửa thông phòng, thay mới đá marble phòng khách, sàn vinyl khu nhà kho.

Reportedly, before choosing Tuan Duc, Investor Lotte Hotel Saigon Legend has reviewed many bids and interviewing different contractors and abroad.

Được biết, trước khi chọn Tuấn Đức, Chủ Đầu Tư Lotte Legend Saigon Hotel đã xem xét nhiều hồ sơ dự thầu và phỏng vấn nhiều nhà thầu khác nhau trong và ngoài nước.

The work will be completed within 45 days of urgent business before the season starts from September

Công trình sẽ được hoàn thành gấp rút trong vòng 45 ngày trước mùa kinh doanh bắt đầu từ tháng 9

This is a second project to renovate the hotel and the building Tuan Duc signed with the Korea Investors after the project of renovation wastewater treatment system 800m3/day, completed in 2012 for the Diamond Plaza Building, owned by the JV of Vinasteel - Posco Engineering (Korea), Project of renovation 4-star Hotel Victoria Can Tho 92 room, the 4-star Hotel Victoria Sapa 78 rooms including building new wastewater treatment system MBR membrane technology .. . Tuan Duc to become leading contractor providing total solutions for Renovation Old Buildings, 4 & 5 -Star Hotels, Resorts and Factories comprising of Wastewater Treatment, Roof & Building Waterproofing, Civil Engineering and M&E Services in Ho Chi Minh City and nationwide

Đây là dự án cải tạo khách sạn và toà nhà thứ hai Tuấn Đức ký với Tập Đoàn Hàn Quốc sau dự án cải tạo hệ thống xử lý nước thải 800m3/ngày , đã hoàn thành năm 2012 cho Diamond Plaza Buidling của Liên Doanh Thép Việt Nam - Posco Engineering ( Hàn Quốc), Dự Án cải tạo khách sạn 4-sao Victoria Cần Thơ 92 Phòng, Khách sạn 4-sao Victoria Sapa 78 phòng bao gồm xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng MBR ... đưa Tuấn Đức trở thành nhà cung cấp dịch vụ cải tạo xây dựng và các hệ thống cơ điện, xử lý nước thải, chống thấm toà nhà hàng đầu cho các toà nhà và khách sạn 5 sao, nhà máy trong thành phố Hồ Chí MInh và toàn Việt Nam

Support online
Statistics